Konjenital Aort Stenozlu Bir Çocukta Bakteriyel Endokardite Sekonder Gelişen Akut Miyokard İnfarktüsü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 59-61

Konjenital Aort Stenozlu Bir Çocukta Bakteriyel Endokardite Sekonder Gelişen Akut Miyokard İnfarktüsü

Burhan ÖCAL1, Semra ATALAY1, Ayten İMAMOĞLU1, Halil GÜMÜŞ1, Metin KAL1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı. ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Arıkara

Bakteriyel endokardit seyrinde periferik emboli sık bir komplikasyon olmasına karşın koroner emboli ve miyokard infarktüsü özellikle çocuklarda nadiren görülmektedir. Biz bakteriyel endokardite sekonder miyokard infarktüsü gelişen, 14 yaşında konjenital aort stenozlu bir olgumuzu sunduk. Ekokardiyografik incelemede aort kapağı altında vejetasyon gösterildi ve 45 mmHg valvuler gradient saptandı. Kan kültüründe pnömokok üretildi. Hastaneye yatışının 8. günü DI, DII, DIII, AVF, AVL, V2-6'da ST depresyonu ve miyokardiyal enzimlerde belirgin yükselme ile tanı koyduğumuz Q dalgasız miyokard infarktüsü gelişti. Hasta miyokard infarktüsü tanısından 8 saat sonra akciğer ödemi tablosu ile kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Miyokard infarktüsü, koroner emboli, bakteriyel endokardit

Acute Myocardial Infarction Secondary to Bacterial Endocarditis in a Child with Congenital Aortic Stenosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Burhan ÖCAL, Semra ATALAY, Ayten İMAMOĞLU, Halil GÜMÜŞ, Metin KAL. Acute Myocardial Infarction Secondary to Bacterial Endocarditis in a Child with Congenital Aortic Stenosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 59-61
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale