Miyokard infarktüsüne yol açan çok damar koroner ektazisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(5): 299-302

Miyokard infarktüsüne yol açan çok damar koroner ektazisi

Kaan Okyay, Yusuf Tavil, Mehmet Güngör Kaya, Timur Timurkaynak
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Koroner arter ektazisi genellikle aterosklerotik koroner arter hastalığında görülen nadir bir anjiyografik lezyondur. Bozulmuş koroner kan akımına bağlı olarak angina pektorise, hatta miyokard infarktüsüne bile yol açabilir. Yetmiş yaşında kadın hasta, fiziksel aktivite sonrası oluşan ve yaklaşık 30 dakika süren göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenede, sol sternal sınırda 2/6 şiddetinde duyulan sistolik üfürüm dışında patolojik bulguya rastlanmadı. Elektrokardiyografide III, AVF ve V1-V3 derivasyonlarında T dalgası dalgalanmaları gözlendi. Koroner yoğun bakım ünitesinde uygulanan ilaç tedavisinden sonra hastada göğüs ağrısı olmadı. Akut ST yükselmesiz miyokard infarktüsü tanısıyla uygulanan koroner anjiyografide sol ön inen arter ve sağ koroner arterde segmental ektazi görüldü; herhangi bir tıkayıcı lezyona rastlanmadı. İlaç tedavisi verilerek taburcu edilen hastada altı aylık takip dönemi içinde göğüs ağrısı tekrarlamadı.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, koroner damar anomalisi/komplikasyon, dilatasyon, patolojik; miyokard infarktüsü/etyoloji

Multivessel coronary ectasia resulting in myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kaan Okyay, Yusuf Tavil, Mehmet Güngör Kaya, Timur Timurkaynak. Multivessel coronary ectasia resulting in myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(5): 299-302

Sorumlu Yazar: Yusuf Tavil, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale