Pulmoner hipertansiyon ile komplike olan tip 1 nörofibromatozis: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 458-461 | DOI: 10.5543/tkda.2016.36897

Pulmoner hipertansiyon ile komplike olan tip 1 nörofibromatozis: Olgu sunumu

Murathan Küçük1, Can Ramazan Öncel2, Mustafa Uçar3, Aytül Belgi Yıldırım1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
2Bucak Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Burdur
3Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Manisa

Nörofibromatozis tip 1 (NF1), tümör süpresor nörofibromini kodlayan NF1 geninde mutasyonların sonucu ortaya çıkan nadir bir genetik hastalıktır. Prekapiller pulmoner hipertansiyon, ileri parankimal akciğer hastalığı olan hastalarda tanımlanmış olup, hastalığın seyrini olumsuz etkileyebilir. Bu yazıda pulmoner hipertansiyon ile komplike olmuş bir nörofibromatosis hastası sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Nörofibromatozis, pulmoner arteryel hipertansiyon, vazoreaktivite testi.

Type 1 neurofibromatosis complicated by pulmonary arterial hypertension: a case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murathan Küçük, Can Ramazan Öncel, Mustafa Uçar, Aytül Belgi Yıldırım. Type 1 neurofibromatosis complicated by pulmonary arterial hypertension: a case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 458-461

Sorumlu Yazar: Can Ramazan Öncel, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale