Çift odacıklı sol ventrikül görünümü veren kardiyak kist hidatik [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 350-350 | DOI: 10.5543/tkda.2016.36797

Çift odacıklı sol ventrikül görünümü veren kardiyak kist hidatik

Muhittin Demirel1, Cüneyt Toprak1, Mehmet Mustafa Tabakçı1, Lütfi Öcal2
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, transtorasik ekokardiyografi, sol ventrikülCardiac hydatid cyst presenting as double-chambered left ventricle

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Muhittin Demirel, Cüneyt Toprak, Mehmet Mustafa Tabakçı, Lütfi Öcal. Cardiac hydatid cyst presenting as double-chambered left ventricle. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 350-350

Sorumlu Yazar: Muhittin Demirel, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale