Üst Düzey Türk Tıp Yayınlarında 1997 Yılında Hamle Sürüyor [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(4): 239-245

Üst Düzey Türk Tıp Yayınlarında 1997 Yılında Hamle Sürüyor

Altan ONAT1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Türk Kardiyoloji Demeği Başkam

Tıp alanında Türkiye'den kaynaklanan uluslararası yayınların gidişini değerlendirmek amaciyle, Science Citation Index'in taradığı dergilerdeki Türkiye adresli tüm yayınlar gözden geçirildi. 1997 yılını kapsayan SCI CD-ROM'larında bulunan ve hekimliği ilgilendiren tüm kaynaklar ayıklandı. Ortak yayınlar için bir kredi sistemi uygulandı. Anılan yılda sırasiyle 1643 toplam yayın ile 1012 tam metinli makale mevcuttu. Bu artış bir önceki yıla göre %20-25 gibi çok hızlı olup 1988'den beri gözlenen aşamanın sürdüğünü göstermektedir. Tıp yayınlarında dünyadaki payımız binde 5'e ulaşmıştır. Yayında artışın editöre mektupta değil de, özellikle makale, editoryal, derleme türlerinde belirgin olması, gelişmenin sağlıklı olduğunu düşündürmekteydi. Üstelik temel bilimlerde daha göze çarptı. Üniversite-dışı kuruluşlar ile bazı nisbeten yeni fakülteler yayın artışında aslan payını aldılar. Ege Tıp Fakültesi 4'üncü sıraya yerleşti. Kardiyovasküler tıp alanında da 1997'de toplam 52 makale yayına girmiş ve dünyadaki payımız binde 4'ü geçmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyoloji yayınları, tıp kurumlarımızın yayınları, Türk tıp yayınları, yayın hacmi

Continued Boom in 1997 in International Medical Publications from Turkey

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT. Continued Boom in 1997 in International Medical Publications from Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(4): 239-245
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale