İleri yaşta akut inferiyor miyokart enfarktüsü ile başvuran ve atriyal septal defekt anomalisinin eşlik ettiği doğumsal düzeltilmiş büyük arter transpozisyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 517-520 | DOI: 10.5543/tkda.2015.31624

İleri yaşta akut inferiyor miyokart enfarktüsü ile başvuran ve atriyal septal defekt anomalisinin eşlik ettiği doğumsal düzeltilmiş büyük arter transpozisyonu

Veysel Tosun, Necmettin Korucuk, Mustafa Serkan Karakaş, Ünal Güntekin
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya

Özet– Doğumsal düzeltilmiş büyük arter transpozisyonu, doğumsal kalp hastalıklarının yaklaşık olarak %1’ini oluşturan nadir bir anomalidir. Tanı konulduğu yaş ve yaşama oranları değişkendir ve pulmoner darlık, ventriküler septal defekt, atriyal septal defekt, atriyoventriküler bloklar, atriyoventriküler kapak yetersizlikleri gibi eşlik eden anomalilerle ilişkilidir. Literatürde tek koroner ostiyumunun ve atriyal septal defektin eşlik ettiği düzeltilmiş büyük arter transpozisyonu olguları nadirdir. Bu yazıda, akut inferiyor ST segment yükselmeli miyokart enfarktüsü ile başvuran ve anjiyografisinde sağ sinüs Valsalvadan köken alan tek çıkımlı koroner ostiyumunun eşlik ettiği düzeltilmiş büyük arter transpozisyonlu 55 yaşında erkek hasta sunuldu. Hastanın sirkümfleks arterine başarılı perkütan anjiyoplasti ve stent implantasyonu yapıldı. Ekokardiyografi, düzeltilmiş büyük arter transpozisyonuna eşlik eden atriyal boşluklar arasındaki negatif kontrastlanmayı gösterdi. Hasta tıbbi tedavi ile ameliyat sonrası sekizinci günde taburcu edildi. Bizim bilgilerimize göre, bu olgu, düzeltilmiş büyük arter transpozisyonu, atriyal septal defekt, tek ostiyumdan köken alan koroner arterler ve akut miyokart enfarktüsünün birlikte görüldüğü ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokart enfarktüsü, atriyal septal defekt, düzeltilmiş büyük arter transpozisyonu.

Congenitally corrected transposition of the great arteries in patient with atrial septal defect and acute inferior segment myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Veysel Tosun, Necmettin Korucuk, Mustafa Serkan Karakaş, Ünal Güntekin. Congenitally corrected transposition of the great arteries in patient with atrial septal defect and acute inferior segment myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 517-520

Sorumlu Yazar: Mustafa Serkan Karakaş, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale