Aksiller arter, torakal ve abdominal çok katmanlı akış modülatörü stentli bir hasta ile iki taraflı karotis ve iliak arteri tıkanmış bir hastada transkateter aort kapak implantasyonu için alternatif giriş [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 399-405 | DOI: 10.5543/tkda.2018.34460

Aksiller arter, torakal ve abdominal çok katmanlı akış modülatörü stentli bir hasta ile iki taraflı karotis ve iliak arteri tıkanmış bir hastada transkateter aort kapak implantasyonu için alternatif giriş

Hasan Arı, Sencer Çamcı, Alper Karakuş, Selma Arı, Mehmet Melek
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye

Aksiller arter girişi iliyofemoral oklüzyonlu hastalarda kateter aracılı aort kapak implantasyonu (TAVI) için alternatif bir yoldur. Kompleks torasik ve abdominal aort anevrizması olan hastalarda çok katmanlı akım modülatörü (MLFM) stenti kullanılır. MLFM stent, özellikle böbrek arteri, çölyak arter gibi geniş arterlerin anevrizmal kesesi içinden çıktığı durumunda kullanılır. Literatürde MLFM stentli hastada rapor edilmiş TAVI olgusu yoktur. Bu yazıda, biri torasik ve abdominal aortada MLFM stenti ve diğeri iki taraflı karotis ve iliyak arterleri tıkalı olan, aksiller arter aracılığı ile TAVI uygulanan iki olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Aksiller arter, Çok Katmanlı Akım Modülatörü stent; kateter aracılı aort kapak implantasyonu.Axillary artery as alternative access for transcatheter aortic valve implantation in a patient with thoracic and abdominal multilayer flow modulator stents, and in a patient with occluded bilateral carotid and iliac arteries

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Alper Karakuş, Selma Arı, Mehmet Melek. Axillary artery as alternative access for transcatheter aortic valve implantation in a patient with thoracic and abdominal multilayer flow modulator stents, and in a patient with occluded bilateral carotid and iliac arteries. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 399-405

Sorumlu Yazar: Hasan Arı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale