Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Kardiyoversiyon Öncesi Yapılan Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Emboli Riski Azaltılabilir mi? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(6): 348-353

Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Kardiyoversiyon Öncesi Yapılan Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Emboli Riski Azaltılabilir mi?

Zerrin YİĞİT1, M.Serdar KÜÇÜKOGLU1, Kemalettin ŞİŞLİ1, Haşim MUTLU1, Nilgün İNCESOY1, Sinan ÜNER1, Deniz GÜZELSOY1, Muzaffer ÖZTÜRK1, Vedat SANSOY1
istanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, istanbul

Atriyal Fibrilasyonda (AF) ritmin düzeltilmesi emboli riski taşımaktadır. Kardiyoversiyon (KV) incesi uzun süreli antikoagülan tedavi yerine transözefajiyal ekokardiyografi (TEE) ile sol atriyumun değerlendirilmesi ve trombus saptanmazsa antikoagülan tedavi uygulanmadan ritmin düzeltilebileceğini bildirilmiştir. Biz de çalışmamızda TEE ile trombus tespit edilmeyen olgularda antikoagülan tedavi uygulanmadan ritmin sinüse döndürülmesinin embolik olaylarla olan ilişkisini araştırmak istedik. Çalışmaya İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'ne çarpıntı nedeni ile başvuran, fizik muayene ve transtorasik ekokardiyografi (TTE) ile kapak hastalığı saptanmayan, ciddi mitral yetersizliği olmayan, AF süresi 48 saat ile 1 yıl arasında olan (ortalama 80 ± 65 gün), ardışık 252 hasta (117'si erkek, 135'i kadın, yaş aralığı 25-80, yaş ortalaması 62.6 ± 10) alındı. 73 olguya TTE yapılarak 3 hafta süreli antikoagülan tedavi yapıldı. Bu olgulardan 58'i (27'si medikal kardiyoversiyon (MKV) ile 18'i elektriksel kardiyoversiyon (EKV) ile ve 134ü spontan olarak) sinüs ritmine döndü. 179 hastaya ise TEE uygulanarak sol atriyum (LA) incelendi. Trombus saptanan 6 hasta çalışmadan çıkarıldı. 167 hastaya başarılı KV (71 MKV, 71 EKV ve 25 spontan) yapıldı. Hastaların tümüne KV sonrası bir ay süre ile antikoagülan tedavi uygulandı. Hastalar KV sonrası 24 saat hastanede ve sonra bir ay süre ile evlerinde izlendiler. Olguların hiç birinde tromboembolik olay gelişmedi. Sonuç olarak NVAF'de TEE ile yapılan LA incelemesinde trombus saptanmayan olgular uzun süreli antikoagülan tedavi uygulanmadan sinüs ritmine döndürülebilir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyoversiyon, atriyal fibrilasyon, transözefajiyal ekokardiyografi, tromboemboli

TEE-guided Cardioversion is Feasible and Safe in Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zerrin YİĞİT, M.Serdar KÜÇÜKOGLU, Kemalettin ŞİŞLİ, Haşim MUTLU, Nilgün İNCESOY, Sinan ÜNER, Deniz GÜZELSOY, Muzaffer ÖZTÜRK, Vedat SANSOY. TEE-guided Cardioversion is Feasible and Safe in Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(6): 348-353
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale