Sentetik kannabinoid (bonzai) maruziyeti sonrası hipotermi ile ilişkili yeni başlayan atriyal fibrilasyon ve Osborn dalgası [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 315-318 | DOI: 10.5543/tkda.2018.30513

Sentetik kannabinoid (bonzai) maruziyeti sonrası hipotermi ile ilişkili yeni başlayan atriyal fibrilasyon ve Osborn dalgası

Hatice Topçu1, Gökhan Aksan2, Banu Karakuş Yılmaz1, Mehmet Tezcan2, Serhat Sığırcı2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Bölümü, İstanbul Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Türkiye

Osborn dalgası hipotermik insanlarda elektrokardiyografide (EKG) QRS kompleksinin sonunda geç bir delta dalgası olarak görülebilir. On sekiz yaşında sentetik kanabinoid (SK) kullanıcısı olarak bilinen bir erkek çocuk bilinçsiz ve hipotermik olarak bulundu. Hastanın vücüt ısısı 33ºC idi ve EKG’de Osborn dalgası ve atriyal fibrilasyon saptandı. Isıtma ve destek tedavisinden sonra EKG’deki bulgular ve bilinç düzeldi. Hipotermik hastada yeniden ısıtarak destek tedavinin olabildiğince çabuk başlanması hayat kurtarıcı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hipotermi, Osborn dalgası, Bonzai

Osborn wave and new-onset atrial fibrillation related to hypothermia after synthetic cannabis (bonsai) abuse

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hatice Topçu, Gökhan Aksan, Banu Karakuş Yılmaz, Mehmet Tezcan, Serhat Sığırcı. Osborn wave and new-onset atrial fibrillation related to hypothermia after synthetic cannabis (bonsai) abuse. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 315-318

Sorumlu Yazar: Gökhan Aksan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale