Akut koroner sendromlu hastalarda neden tedaviye uyuma dikkat etmeliyim? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(Suppl. 4): 1-6

Akut koroner sendromlu hastalarda neden tedaviye uyuma dikkat etmeliyim?

Cihangir Kaymaz
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Akut koroner sendromlu olgularda gerçekleştirilmiş antitrombosit çalışmalarından elde edilen mevcut veriler antitrombosit tedaviye direncin stent trombozu ve diğer iskemik olaylarların gelişme riskiyle ilişkili olduğunu, aşırı trombosit inhibisyonunun ise kanama riskini arttırdığını ortaya koymuştur. Bu koşullarda bireyselleştirilmiş tedavi algoritmalarının yarar ve riskin iyi dengelendiği, açık olarak tanımlanmış tedavi pencereleri üzerine kurulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antitrombosit, titrombosit, iskemik.

Why should I pay attention for treatment compliance in patients with acute coronary syndrome?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cihangir Kaymaz. Why should I pay attention for treatment compliance in patients with acute coronary syndrome?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(Suppl. 4): 1-6

Sorumlu Yazar: Cihangir Kaymaz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale