Editöryal Yorum / EditorialAkut ve kronik kalp yetersizliği tanı ve tedavisi: Yeni 2008 Avrupa Kardiyoloji Derneği kılavuzunda neler değişti? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 295-300

Editöryal Yorum / EditorialAkut ve kronik kalp yetersizliği tanı ve tedavisi: Yeni 2008 Avrupa Kardiyoloji Derneği kılavuzunda neler değişti?

Mehmet Eren
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Özet gerekmiyor

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, Avrupa Kardiyoloji Derneği, Kılavuz

Diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: What has changed in the new European Society of Cardiology guideline 2008?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Eren. Diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: What has changed in the new European Society of Cardiology guideline 2008?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 295-300

Sorumlu Yazar: Mehmet Eren, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale