Pediatrik Olgularda Miyokardit ve Dilate Kardiyomiyopati Birbirinden Ayırdedilebilir mi? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 38-42

Pediatrik Olgularda Miyokardit ve Dilate Kardiyomiyopati Birbirinden Ayırdedilebilir mi?

İpek AKMAN1, Rukiye EKER ÖMEROĞLU1, Aygün DİNDAR1
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Pediatrik kardiyolojide dilate (konjestif) kardiyomiyopati (DCM) ve miyokardit klinik olarak birbirinden ayırt edilemeyen iki antitedir. Hastaların bir çoğu konjestif kalp yetersizliği veya disritmilere bağlı semptomlarla başvururlar. DCM'li hastaların önemli bir kısmında miyokardit etyolojik faktör olarak ileri sürülür. Miyokarditli hastaların çoğu tamamen iyileştiği halde ortalama % 12 vakada kronik kardiyomiyopati geliştiği için bu hastalar progresif miyokard disfonksiyonu açısından izlenmelidir. Ayırıcı tanı için başvurulan noninvaziv tanı yöntemlerinin çoğu her iki durumda da benzer bulgular verir. Miyokarditin kesin tanısı biyopsi ile konulabilir. Halbuki DCM'nin etyolojisi çok çeşitli olduğundan miyokard lezyonları da çeşitlilik gösterir. Her iki durumda da yalancı pozitif ve negatif sonuçlar elde edilebilir. Bu yazıda, DCM ve miyokarditin ayırıcı tanısının son gelişmeler ışığında tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Miyokardit, dilate kardiyomiyopati

Can Myocarditis and Dilated Cardiomyopathy be Differentiated from Each Other in Pediatric Patients?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İpek AKMAN, Rukiye EKER ÖMEROĞLU, Aygün DİNDAR. Can Myocarditis and Dilated Cardiomyopathy be Differentiated from Each Other in Pediatric Patients?. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 38-42
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale