Perikard Hastalıklarına Torakoskopik Yaklaşım [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(4): 270-275

Perikard Hastalıklarına Torakoskopik Yaklaşım

Şenol YAVUZ1, Hüsnü SEZER1, İ.Ayhan ÖZDEMİR1
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa

Perikard hastalıkları akut ve kronik ciddi problemlerden oluşmaktadır. Perikard hastalıkları klinik olarak, asemptomatik olduğu kadar hayatı tehdit eden durumda da karşımıza çıkar. Perikard hastalıkları benign ve malign perikard efüzyonları, tamponad, kontriktif perikardit ve perikard kistlerini içermkektedir. Bu hastalıkların tedavisi uygun bir cerrahi girişim gerektirmektedir. Cerrahi tedavide amaç, en düşük morbidite ve mortalite ile efüzyonu ortadan kaldırmak, kesin tanı koymak ve efüzyonun tekrarlanmasını veya konstriktif perikardit gelişimini önlemektir. Cerrahi girişim olarak subksifoid rezeksiyon, median sternotomi, anterolateral torakotmi veya torakoskopik bir yaklaşım yapılır. Torakoskopi konstriktif perikardit tedavisinde endike değildir. Bununla beraber, semptomatik perikard kistlerinin torakoskopik rezeksiyonu konvansiyonel açık torakotomilere uygun bir alternatiftir. Günümüzde perikard cerrahisine torakoskopik tekniklerin girmesiyle bu alanda bazı hastalıkların tedavisine yeni gelişmiş bir metod sunulmuştur. Bu yazıda, perikard hastalıklarında günümüzde kullanılan tekniklere bakışla torakoskopinin rolü gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Torakoskopi, perikard efüzyonu, torakotomi

Thoracoscopic Approach to Pericardial Diseases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Şenol YAVUZ, Hüsnü SEZER, İ.Ayhan ÖZDEMİR. Thoracoscopic Approach to Pericardial Diseases. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(4): 270-275
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale