Dikiş materyaline tutunmuş trombüsün düşük doz doku plazminojen aktivatörü ile başarılı şekilde eritilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 61-63 | DOI: 10.5543/tkda.2014.28227

Dikiş materyaline tutunmuş trombüsün düşük doz doku plazminojen aktivatörü ile başarılı şekilde eritilmesi

Macit Kalçık, Ozan Mustafa Gürsoy, Süleyman Karakoyun, Mehmet Özkan
Koşuyolu Kartal Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Mekanik kapak trombozu kapak cerrahisinin en sık komplikasyonlarından biridir. Bu yazıda nadir bir olgu sunumuna yer verildi. Altmış yaşında bir erkek hastada yeniden yapılan kapak protezi ameliyatı sonrası altıncı ayda uzunca bırakılmış dikiş materyali arasına tutunmuş trombüs saptanmıştır. Trombüs iki ve üç boyutlu transözafajiyal ekokardiyografi ile net olarak gösterilmiş ve başarısız heparin tedavisi sonrası düşük dozda doku plazminojen aktivatörünün yavaş olarak infüzyonuyla başarılı şekilde eritilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, üç-boyutlu/yöntem, ekokardiyografi, transözofajiyal; kalp kapak protezi; dikişler.

Thrombus attached to suture materials successfully thrombolysed with low-dose tissue plasminogen activator

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Macit Kalçık, Ozan Mustafa Gürsoy, Süleyman Karakoyun, Mehmet Özkan. Thrombus attached to suture materials successfully thrombolysed with low-dose tissue plasminogen activator. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 61-63

Sorumlu Yazar: Ozan Mustafa Gürsoy, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale