Hipertansif Obezlerde Erken Dönem Sol ve Sağ Ventrikül Sistolik Disfonksiyonunun Değerlendirilmesinde Izovolümik Akselerasyonun Önemi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 9-15

Hipertansif Obezlerde Erken Dönem Sol ve Sağ Ventrikül Sistolik Disfonksiyonunun Değerlendirilmesinde Izovolümik Akselerasyonun Önemi

Mustafa Kürşat Tigen1, Tansu Karaahmet1, Emre Gürel1, Cihan Dündar1, Selçuk Pala1, Cihan Çevik2, Mustafa Akçakoyun1, Yelda Başaran1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Istanbul, Türkiye
2Texas Tech University Health Sciences Center, Division of Internal Medicine, Lubbock, TX, USA

AMAÇ
Doku Doppler Görüntüleme ile değerlendirilen izovolumik akselerasyon, sol ventrikül kontraktilitesinin önyükten bağımsız bir göstergesi olarak önerilmektedir. Çalışmamızda, hipertansif obez kişilerde, sağ ve sol ventrikül sistolik disfonksiyonunun erken döneminin öngörülmesinde izovolumik akselerasyonun kullanımını araştırdık.

METOD
Yetmiş sekiz obez (beden-kitle indeksi > 30 kg/m2) gönüllü, prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi uygulandı. Sol ventrikül septal ve lateral annulus ile lateral triküspid anulusuna ait miyokardiyal velositeler elde edildi. İzovolumik kontraksiyon, EKG’deki R dalgası pikinden önce başlayan, miyokardiyal sistolik dalganın öncesinde gelen dalga olarak tanımlandı. IVA, pik velositenin, isovolumik kontraksiyon süresince görülen dalganın başlangıcından (sıfır noktasından) bu dalganın pik velositesine kadar süren zaman dilimine bölünmesiyle hesaplandı.

BULGULAR
Bel çevresi ile sol ventrikül end-sistolik (r=0.22 p=0.047) ve end-diyastolik çap (r=0.384, r=0.001) arasında pozitif korelasyon; bel çevresi ile triküspit anulusu pik sistolik velositesi (r= -0.311, p=0.006) arasında negatif korelasyon saptandı. Her ne kadar hipertansif ve normotansif obez hastalar benzer doku Doppler temelli miyokardiyal velositelere sahip olsalar da, hipertansif obez hastalarda normotansif hastalardan anlamlı olarak daha düşük triküspid lateral anulus izovolumik akselerasyon (p=0.027), septal izovolumik akselerasyon değerleri (p=0.026) ve septal izovolumik kontraksiyon miyokardiyal velositeleri (p=0.018) saptandı.

SONUÇ
İsovolumik akselerasyon ve izovolumik kontraksiyon miyokardiyal velosite analizi, hipertansif obez bireylerde subklinik sol ve sağ ventrikül disfonksiyonunun tanısında faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Doku Doppler Ekokardiyografi, Obezite, İzovulümik akselerasyon, Hipertansiyon

Isovolumic Acceleration in Predicting Preliminary Phase of Right and Left Ventricular Systolic Dysfunction in Hypertensive Obese Patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Kürşat Tigen, Tansu Karaahmet, Emre Gürel, Cihan Dündar, Selçuk Pala, Cihan Çevik, Mustafa Akçakoyun, Yelda Başaran. Isovolumic Acceleration in Predicting Preliminary Phase of Right and Left Ventricular Systolic Dysfunction in Hypertensive Obese Patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 9-15

Sorumlu Yazar: Mustafa Kürşat Tigen, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale