Uçucu Madde Bağımlılığına Bağlı bir Dilate Kardiyomiyopati Olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 234-238

Uçucu Madde Bağımlılığına Bağlı bir Dilate Kardiyomiyopati Olgusu

Mutlu Vural1, Şennur Ünal Dayı1, Zeynep Tartan1, Hülya Kaşıkcıoğlu1, Ertan Ökmen1, Neşe Çam1
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Sanayide yaygın. kullanım alanı olan. tinerin son. yıllarda özellikle çocuklar arasında uyuşturucu amaçlı kullanımı bir sağlık ve sosyal sorun haline gelmiştir. Burada uçucu madde kullanımı ile ilişkili olduğu düşünülen. diIate kardiyomiyopatili 21 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur: Olguda, uçucu madde kullanimını bıraktıktan sonra hızlı ve tam bir düzelme saptanmştır. Sorun giderek artan sıklığı göz önüne alınarak, uçucu maddelere maruz kalma veya kullanma ile ilişkili akut ve kronik medikal komplikasyonlar yönünden literatür gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uçucu maddeler dilale kardiyomiyopati

A Case of Dilated Cardiomyopathy Associated with Volatile Substance Abuse

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mutlu Vural, Şennur Ünal Dayı, Zeynep Tartan, Hülya Kaşıkcıoğlu, Ertan Ökmen, Neşe Çam. A Case of Dilated Cardiomyopathy Associated with Volatile Substance Abuse. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 234-238
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale