Atriyal fibrilasyon kılavuzu 2010: 2006 kılavuzundan farklılıklar neler? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 1-4

Atriyal fibrilasyon kılavuzu 2010: 2006 kılavuzundan farklılıklar neler?

Erdem Diker
Medicana International Ankara Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Bu derlemede Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından 2010 yılında yayınlanan yeni atrial fibrilasyon kılavuzununda yer alan yenilikler kısaca tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atrial fibrilasyon, kılavuz

Atrial fibrillation guideline 2010: Differences from 2006 guideline

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Erdem Diker. Atrial fibrillation guideline 2010: Differences from 2006 guideline. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 1-4

Sorumlu Yazar: Erdem Diker, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale