Olgu Bildirisi Direksiyonel Aterektomi Sonrasında Uzak Damarda Akut Oklüzyon Gelişimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(2): 123-126

Olgu Bildirisi Direksiyonel Aterektomi Sonrasında Uzak Damarda Akut Oklüzyon Gelişimi

Mustafa KAHRAMAN1, Hazım DİNÇER1, Tuğrul OKAY1, Can ÖZER1, Işık ERDOĞAN1, Ayhan YİĞİT1, Yavuz MAŞRABACI1
Bayındır Tıp Merkezi Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Koroner arter girişimi esnasında veya sonrasında uzak bir damarda total oklüzyon gelişmesi seyrek rastlanan bir durumdur. Kliniğimizde LAD lezyonuna başarılı direksiyonel aterektomi yapılan bir olgumuzda işlemden altı saat sonra önceden normal olan sirkumfleks arterinde total oklüzyon gelişti. Ülkemiz de ilk defa rastlanan, literatürde çok seyrek olarak bildirilen ve daha sonra başarı ile açılan bu olgumuzu sunuyoruz.


Case Report Acute Occlusion of a Remote Coronary Artery After Directional Atherectomy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa KAHRAMAN, Hazım DİNÇER, Tuğrul OKAY, Can ÖZER, Işık ERDOĞAN, Ayhan YİĞİT, Yavuz MAŞRABACI. Case Report Acute Occlusion of a Remote Coronary Artery After Directional Atherectomy. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(2): 123-126
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale