Editöre mektup [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 601-602

Editöre mektup

Namık Ozmen
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kardiyoloji Servisi

Akut miyokard infarktüsü geçirmiş iki hastanın primer perkütan girişim için ambulans helikopterle nakli adlı yazıya editöre maktup

Anahtar Kelimeler: primer perkütan girişim, transfer

Letter to editor

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Namık Ozmen. Letter to editor. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 601-602

Sorumlu Yazar: Namık Ozmen, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale