Tilt Testi Sonuçlarını Etkileyebilecek Faktörler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(1): 41-48

Tilt Testi Sonuçlarını Etkileyebilecek Faktörler

Bülent GÖRENEK1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Tilt testi vazovagal senkopların ortaya çıkarılmasında faydalanılan en önemli testtir. Testin sonuçlarını değerlendirirken hasta özelliklerinden ya da uygulanan protokollerden kaynaklanan bazı farklılıklar yorumlamalarda zaman zaman güçlüklere neden olabilmektedir. Elde edilen sonuçların dikkatle analizi sadece doğru tanı konulması için değil, aynı zamanda uygun tedavinin gerçekleştirilmesi için de son derece önemlidir. Bu yazımızda, tilt testi sonuçlarının değerlendirilmesinde yol gösterici olabilecek bilgiler özetlenmeye çalışılmıştır.


Factors Which May Affect Tilt-testing Results

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bülent GÖRENEK. Factors Which May Affect Tilt-testing Results. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(1): 41-48
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale