Hasta supraventriküler taşikardisi, özgün bir olgu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 669-673 | DOI: 10.5543/tkda.2019.16978

Hasta supraventriküler taşikardisi, özgün bir olgu

Fuad J Habash, Peyton Card, Mohammed Eid Madmani, Bradley Boye, Hakan Paydak
Arkansas Üniversitesi Tıp Bilimleri Fakültesi, Little Rock, Arkansas, USA

AMAÇ
Bazı akut hastalarda yaşamlarında ilk kez, kısa RP aralığıyla karakterize bir supraventriküler taşikardi (SVT) atağı gelişmektedir. Çalışmamızda, bu özgün atriyoventriküler nodal re-entran taşikardi (AVNRT) tipi araştırılmıştır.

YÖNTEMLER
Merkezimizde, kısa RP aralığı ile karakterize SVT gelişen hastaların kayıtları geriye dönük olarak taranmış ve 19 hasta saptanmıştır.

BULGULAR
On dokuz hastanın hiçbirinde AVNRT veya başka bir aritmi öyküsü yoktu. Hastaların ortalama yaşı 58 olup çoğu erkekti (13/19). Hastalarda hipertansiyon (10/19), diabetes mellitus (5/19), hiperlipidemi (7/19), konjestif kalp yetersizliği (2/19), koroner arter hastalığı (3/19), obstrüktif uyku apnesi (2/19) ve aktif kanser (8/19) saptandı. Hasta kabul nedenleri cerrahi girişimin planlanmış olması (8/19), sepsis (8/19) ilaç kötüye kullanımı (2/19) ve nörolojik bozukluk (2/19) idi. AVNRT ya kendiliğinden sonlandı veya adenozin kullanıldı. Hastalar amiodaron (12/19), metoprolol (6/19) veya diltiazem (1/19) ile tedavi edildi. İzlem süresince (ortalama 370 gün), hastalar amiodaron (3/19), metoprolol (6/19) tedavisi altındaydı veya herhangi bir kalp ilacı (5/19) almamaktaydı. Beş (5/19) hasta hayatını kaybetti. Yalnızca bir hastada AVNRT tekrar etti ve hiçbir hastada ablasyon tedavisi gerekmedi.

SONUÇ
“Hasta AVNRT’si” tıp literatüründe daha önce tanımlanmamıştır. İlaçlarla başarıyla tedavi edilebilir ve akut hastalık iyileştikten sonra yinelenme olasılığı düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Atriyoventriküler nodal re-entran taşikardi, hasta AVNRT’si; dar kompleks taşikardisi; kısa RP taşikardisi; hasta; supraventriküler taşikardi.

Supraventricular tachycardia of the sick, a unique entity

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fuad J Habash, Peyton Card, Mohammed Eid Madmani, Bradley Boye, Hakan Paydak. Supraventricular tachycardia of the sick, a unique entity. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 669-673

Sorumlu Yazar: Fuad J Habash, United States
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale