İleri yaştaki koroner arter hastasında geç tanı konan doğuştan düzelmiş büyük arter transpozisyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 66-68 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01689

İleri yaştaki koroner arter hastasında geç tanı konan doğuştan düzelmiş büyük arter transpozisyonu

Barış Güngör, Ufuk Gürkan, Hale Yılmaz, Osman Bolca
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Doğuştan düzelmiş büyük arter transpozisyonu (dBAT), tanısı sıklıkla çocukluk döneminde konan bir doğuştan kalp hastalığıdır. Ancak, bazı hastalar tanı konmadan erişkin yaşlara ulaşabilir ve bu kişilerde sistemik ventrikülde ve sistemik atriyoventriküler kapakta yetersizliğe bağlı yakınmalar gelişir. Bu yazıda, daha önce koroner arter hastalığı ve koroner anomali tanılarıyla perkütan koroner girişim ve stent uygulanmış, ancak dBAT tanısı atlanmış 69 yaşında bir erkek hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler anormallik, koroner anjiyografi, koroner arter hastalığı, ekokardiyografi; büyük damarların transpozisyonu/tanı

Late diagnosis of corrected transposition of the great arteries in an elderly patient with coronary artery disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Barış Güngör, Ufuk Gürkan, Hale Yılmaz, Osman Bolca. Late diagnosis of corrected transposition of the great arteries in an elderly patient with coronary artery disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 66-68

Sorumlu Yazar: Barış Güngör, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale