Internette Kardiyoloji [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 248-251

Internette Kardiyoloji

Kudret AYTEMİR1, Ali OTO1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Internet tüm dünya üzerine yayılmış bilgisayar ağlarının birleşiminden oluşan geniş bir bilgisayar ağıdır. Internet üzerinde yüzbinlerce bilgisayar yazılımı ve aklımıza gelebilecek her türlü bilginin bulunabileceği kaynaklar vardır. Ayrıca dünyanın hangi köşesinde olursa olsun herhangi bir bilgisayar sistemine mesaj gönderebilir veya herhangi bir sistemden mesaj alabilirsiniz. Pek çok meslek dalında olduğu gibi tıp alanında da Internet'ten elde edilebilecek bilgi miktarı ve Internet'teki adreslerden yararlanan doktor sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu yazıda kardiyoloji ile ilgili bazı sayfalarının Internet'teki adresleri verilmeye çalışılarak içeriklerine kısaca değinilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Internet, kardiyoloji'de bilgisayar

Cardiology on Internet

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kudret AYTEMİR, Ali OTO. Cardiology on Internet. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 248-251
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale