Duktus Arteriozus Açıklığının "Coil" Oklüzyonundan Sonra Gelişen İatrojenik Koarktasyon [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(1): 59-61

Duktus Arteriozus Açıklığının "Coil" Oklüzyonundan Sonra Gelişen İatrojenik Koarktasyon

Ümrah AYDOĞAN1, Gülhis BATMAZ1, Gülay AHUNBAY2
1İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı,İstanbul
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul

Büyük şantlı duktus arteriozus açıklığı nedeni ile kilo alamayan ve sık alt solunum yolu enfeksiyonu geçiren 8.5 aylık bir sütçocuğunda Jackson "coil" ile oklüzyon uygulandı. İşlemden sonra yapılan Doppler ekokardiografik incelemede inen-aorta sarkan "coil" helezonları nedeni ile jukstaduktal bölgede Doppler ekokardiyografide koarktasyon eğrisi elde edildi. İzlem sırasında inen aorttaki turbulan akımın ve Doppler basınç farkının kendiliğinden azaldığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Duklus arleriozus açıklığı , girişimsel kardiyofoji, iatrojenik koarktasyon

Spontaneous Resolution of Iatrogenic Coarctation of the Aorta after Coil Occlusion of a Patent Ductus Arteriosus in an Infant

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ümrah AYDOĞAN, Gülhis BATMAZ, Gülay AHUNBAY. Spontaneous Resolution of Iatrogenic Coarctation of the Aorta after Coil Occlusion of a Patent Ductus Arteriosus in an Infant. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(1): 59-61
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale