Kalp nakli sonrası geç dönemde atriyoventriküler blok ve kalıcı kalp pili uygulaması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 572-574

Kalp nakli sonrası geç dönemde atriyoventriküler blok ve kalıcı kalp pili uygulaması

Mustafa Akçakoyun1, Ahmet Duran Demir1, Mehmet Ali Özatık2, Şeref Küçüker2
1Yüksek İhtisas Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
2Yüksek İhtisas Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karp Damar Cerrahisi Bölümü, Ankara

Kalp nakli sonrasında geç dönemde atriyoventriküler (AV) blok nedeniyle kalıcı kalp pili uygulaması nadirdir. Elli dokuz yaşında erkek hastaya kalp nakli yapıldı. Ameliyattan sekiz ay sonra hastada bayılma yakınmaları ortaya çıktı. Ambulatuvar 24 saatlik Holter takibinde, ortalama 74 atım/dk kalp hızı ile esas olarak sinüs ritminde olan hastada geçici ikinci derece AV blok ve 10.6 saniyeye kadar varabilen ileri derecede AV blok atakları izlendi. Perkütan transvenöz endomiyokardiyal biyopsi materyalinin histolojik incelemesinde, ISHLT (International Society of Heart and Lung Transplantation) sınıflamasına göre derece IA doku reddi saptandı. Sol subklavyen venden DDD-R modlu kalıcı kalp pili takılan hasta ertesi gün sorunsuz taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Bradikardi, kalp bloku/tedavi, kalp nakli, kalp pili; ameliyat sonrası komplikasyon.

Late atrioventricular block and permanent pacemaker implantation after heart transplantation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Akçakoyun, Ahmet Duran Demir, Mehmet Ali Özatık, Şeref Küçüker. Late atrioventricular block and permanent pacemaker implantation after heart transplantation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 572-574

Sorumlu Yazar: Mustafa Akçakoyun, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale