Stent balonunun rüptürüne bağlı gelişen koroner stentin yerinden oynaması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 93-94 | DOI: 10.5543/tkda.2015.02761

Stent balonunun rüptürüne bağlı gelişen koroner stentin yerinden oynaması

Burak Ayça, Ertuğrul Okuyan, İrfan Şahin, Mustafa Hakan Dinçkal
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Stentin yerinden oynaması, açılmaması, kırılması ve kaybolması gibi nadir komplikasyonlar koroner girişimler sırasında meydana gelebilir. Burada primer koroner girişim sırasında stent içindeki balonunun yırtılması nedeniyle yarım açılan ve yerinden oynayan stenti sunduk. Girişimsel bir kardiyolog bizim olgumuza benzer nadir komplikasyonlar için uyanık olmalı ve onlarla başedebilecek tecrübeye ve bilgiye sahip olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, balon, koroner/yan etki, koroner damarlar/yaralanma; kalp yaralanmaları/etyoloji; yırtılma; stentDislodgement of coronary stent due to rupture of stent balloon

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Burak Ayça, Ertuğrul Okuyan, İrfan Şahin, Mustafa Hakan Dinçkal. Dislodgement of coronary stent due to rupture of stent balloon. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 93-94

Sorumlu Yazar: Burak Ayça, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale