Mitral Yetersizliğinin Kantitatif Değerlendirilmesinde Proksimal Akım Konverjans Alanı Yöntemi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(7): 401-405

Mitral Yetersizliğinin Kantitatif Değerlendirilmesinde Proksimal Akım Konverjans Alanı Yöntemi

Hayrettin KARAEREN1, Mehmet YOKUŞOGLU1, Cemal SAG1, Hürkan KURŞAKLIOGLU1, Ertan DEMİRTAŞ1, Deniz DEMİRKAN1
GATA Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Mitral yetersizliğinin derecelendirilmesi tedavi seçenekleri açısından önemlidir. Son zamanlarda proksimal akım konverjans yöntemiyle mitral yetersizliğinin kantitatif olarak değerlendirilebileceği gösterilmiştir. Biz çalışmamızda mitral yetersizliğinde proksimal akım konverjans yöntemi ile yetersizlik akım hacmini belirlemeyi ve bunu hemodinamik çalışmalarla karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmaya yaş ortalamaları 26.1±8.7 yıl olan 34'ü erkek (%74), 12'si kadın (%26) olmak üzere toplam 46 olgu alındı. Tüm olgularda kalp kateterizasyonu ve işlemden 6 ila 10 saat sonra ekokardiyografik inceleme yapıldı. Hemodinamik değerlendirmeye göre yetersizlik akım hacimleri karşılaştırıldığında 4. derece ile 3. derece ve 3. derece ile 2. derece arasında istatistiksel olarak anlamlı fark varken (p<0.05) 2. derece ile 1. derece arasında yetersizlik akım hacimleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdı (p>0.05). Mitral yetersizliğinin derecelendirilmesinde hemodinamik çalışma ve proksimal akım konverjans yöntemi arasındaki korelasyon r=0.80 olarak belirlendi. Hemodinamik derecelendirme ile yetersizlik akım hacmi arasındaki korelasyon ise r=0.76 olarak hesaplandı. Sonuç olarak, renkli Doppler ile proksimal akım konverjans yöntemi kullanılarak yetersizlik akım hacminin hesaplanması hemodinamik olarak ciddi derecede mitral yetersizlikli hastaları güvenilir olarak belirleyebilir. Bu yöntem mitral yetersizliğini değerlendirmede noninvazif alternatif bir yöntem olarak değer taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Proksimal akım konverjans yöntemi, mitral yetersizliği. mitral yetersizlik akım hacmi

Quantitative Evaluation of Mitral Regurgitation by Method of Proximal Flow Convergence Area

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hayrettin KARAEREN, Mehmet YOKUŞOGLU, Cemal SAG, Hürkan KURŞAKLIOGLU, Ertan DEMİRTAŞ, Deniz DEMİRKAN. Quantitative Evaluation of Mitral Regurgitation by Method of Proximal Flow Convergence Area. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(7): 401-405
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale