Minimal Mitral Yetmezlikte Doppler Ekokardiyografinin Değerlendirilmesi: Ventrikülografi İle Karşılaştırılmalı Bir Çalışma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 206-210

Minimal Mitral Yetmezlikte Doppler Ekokardiyografinin Değerlendirilmesi: Ventrikülografi İle Karşılaştırılmalı Bir Çalışma

Cemal SAĞ1, Ata KIRILMAZ1, Hasan Fehmi TÖRE1, Nadir BARINDIK1, Tuncay ALTUN1, Hürkan KURŞAKLIOĞLU1, Mehmet UZUN1, Deniz DEMİRKAN1
Gülhane Milirary Medical Academy, Department of Cardiology, Ankara, Turkey

Bu çalışma minimal mitral yetmezlik (MY) haricinde sağlıklı kalbi olan kişilerde renkli Doppler ekokardiyografik parametrelerin değerlendirilmesi için yapılmıştır. Çalışma vakaları, 5 aylık bir periyodda, hasta şikayeti ve fizik muayene sonucunda ekokardiyografi yapılan 2500 genç erkek vakadan seçildi. Sol ventrikülografi yapılan vakalar, anjiyografik MY varlığında grup-1 (n=30), yokluğunda grup-2 (n=30) olarak sınıflandırıldı. Grup-1'deki hastalar "gerçek MY", grup-2'deki vakalar ise "fizyolojik" olarak adlandırıldı. Fizyolojik ve gerçek mitral yetmezliğinin Doppler ekokardiyografik değişkenleri birbiri ile karşılaştırıldı. Aşağıdaki ekokardiyografik değişkenler grup-1 ve grup-2 arasında farklı saptandı. 1) parasternal uzun eksende maksimum MY süresi/ortalama sistol süresi (sırasıyla 0.710±0.244 ve 0.430±0.268, p<0.001), 2) apikal 4 odada maksimum MY süresi/ortalama sistol süresi (sırasıyla 0.550±0.361 ve 0.317±0.272, p=0.007) 3) parasternal uzun eksende rejürjitan akım pik hızı (sırasıyla 180±77 ve 120±69 cm/sn, p=0.003), 4) parasternal uzun eksende regürjitan jet alanı (sırasıyla 0.813±0.561 ve 0.411±431, p=0.007). Parasternal uzun eksende maksimum MY süresi/ortalama sistol süresi ?0.6, rejürjitan jet alanı ?0.4 cm2 ve regürjitan akım pik velosite jet alanı ?130 cm/sn olmasının gerçek MY için prediktif değeri sırası ile % 76, % 67 ve % 63 saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Minimal mitral yetmezlik, Doppler ekokardiyografi, renkli Doppler ekokardiyografi, ventrikülograf i.

Assessment of Doppler Echocardiography in Minimal Mitral Regurgitation: A Comparative Study with Ventriculography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cemal SAĞ, Ata KIRILMAZ, Hasan Fehmi TÖRE, Nadir BARINDIK, Tuncay ALTUN, Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Mehmet UZUN, Deniz DEMİRKAN. Assessment of Doppler Echocardiography in Minimal Mitral Regurgitation: A Comparative Study with Ventriculography. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 206-210
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale