Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
En Çok İndirilen Makaleler - TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

En Çok İndirilen Makaleler

ESC KILAVUZLARI
1.
Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2012 ESC Kılavuzu
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012

PMID: 27305718  doi: 10.1093/eurheartj/ehs104   2012; 40 - 70 3 | Sayfalar 77 - 137

DAVETLI DERLEME
2.
Ranolazin’in antianginal etki mekanizması
Ranolazin: mechanism of antianginal effects
Murat Özdemir
doi: 10.5543/tkda.2016.72626   2016; 44 - 0 3 | Sayfalar 8 - 12

EDITÖRYAL YORUM
3.
Avrupa Kardiyoloji Derneği enfektif endokardit kılavuzundan yansıyanlar; pratiğimizde neler değişecek?
Reflections from infective endocarditis guideline by European Society of Cardiology; What will change in our practice?
Abdullah Doğan
PMID: 26717327  doi: 10.5543/tkda.2015.01384   2015; 43 - 8 | Sayfalar 673 - 677
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu (ESC 2014)
Acute Pulmonary Embolism Diagnosis and Treatment Guidelines (ESC 2014)
Leyla Elif Sade
PMID: 25655844  doi: 10.5543/tkda.2015.73780   2015; 43 - 1 | Sayfalar 7 - 11
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ESC KILAVUZLARI
5.
2013 ESH/ESC Arteriyel Hipertansiyon Kılavuzu
2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension

doi: 10.1093/eurheartj/eht151   2014; 42 - 80 4 | Sayfalar 1 - 72

DAVETLI DERLEME
6.
Apiksabanın klinik farmakolojisi ve klinik kullanımında sıkça sorulan sorular
Clinical pharmacology of the apixaban and frequently asked questions about its clinical use
Adnan Abacı
2016; 44 - 0 2 | Sayfalar 1 - 6

OLGU BILDIRISI
7.
Poster Olgu Sunumları
Poster Case Presentations

2013; 41 - 60 2 | Sayfalar 47 - 101
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ESC KILAVUZLARI
8.
ST-segment Yükselmeli Akut Miyokart Enfarktüsü ile Başvuran Hastaların Tedavisine İlişkin ESC Kılavuzu
ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation

doi: 10.1093/eurheartj/ehs215   2013; 41 - 70 3 | Sayfalar 1 - 51

9.
Kardiyovasküler hastalık riski hesaplama yöntemleri
Methods of risk estimation for cardiovascular disease
Hakan Kültürsay
doi: 10.5543/tkda.2011.kultursay   2011; 39 - 80 4 | Sayfalar 6 - 13

DERLEME
10.
Kalp yetersizliğinde demir eksikliği ve anemi
Iron deficiency and anemia in heart failure
Yüksel Çavuşoğlu, Hakan Altay, Mustafa Çetiner, Tolga Sinan Güvenç, Ahmet Temizhan, Dilek Ural, Dilek Yeşilbursa, Nesligül Yıldırım, Mehmet Birhan Yılmaz
PMID: 28446734  doi: 10.5543/tkda.2017.79584   2017; 45 - 0 2 | Sayfalar 1 - 38

EDITÖRYAL YORUM
11.
Editöryal Yorum - 2014 Avrupa Kardiyoloji Derneği Hipertrofik Kardiyomiyopati Kılavuzu üzerine
Editorial - 2014 European Society of Cardiology Guidelines on Hypertrophic Cardiomyopathy
Murat Özdemir
PMID: 25620328  doi: 10.5543/tkda.2014.34984   2014; 42 - 8 | Sayfalar 693 - 697
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DAVETLI DERLEME
12.
104 Soruda Lipit: Uzman Yanıtları
104 Questions about Lipids: Expert Answers
Meral Kayıkçıoğlu
doi: 10.5543/tkda.2016.77096   2016; 44 - 80 4 | Sayfalar 1 - 141

ESC KILAVUZLARI
13.
2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu
2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease

doi: 10.1093/eurheartj/eht296   2014; 42 - 80 4 | Sayfalar 73 - 134

14.
Gebelikte kardiyovasküler hastalıkların tedavisine ilişkin ESC kılavuzları
ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy

PMID: 27305721  doi: 10.1093/eurheartj/ehr218   2012; 40 - 50 1 | Sayfalar 70 - 120

15.
Kalp Kapak Hastalıkları Tedavi Kılavuzu (2012 versiyonu)
Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012)

doi: 10.1093/eurheartj/ehs109   2013; 41 - 70 3 | Sayfalar 83 - 128

EDITÖRYAL YORUM
16.
2015 Avrupa Kardiyoloji Derneği Ventrikül Aritmisi Olan Hastaların Yönetimi ve Ani Kardiyak Ölümün Önlenmesi Kılavuzu
Comments on 2015 ESC Guidelines for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death
Ali Deniz, Mesut Demir
PMID: 26875124  doi: 10.5543/tkda.2015.71059   2016; 44 - 1 | Sayfalar 9 - 14
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ESC KILAVUZLARI
17.
Üçüncü Evrensel Miyokart Enfarktüsü Tanımı
Third Universal Definition of Myocardial Infarction

doi: 10.1093/eurheartj/ehs184   2013; 41 - 70 3 | Sayfalar 129 - 145

DAVETLI DERLEME
18.
Kalp transplantasyonu: Ameliyat öncesi değerlendirme, ameliyat sürecinde bakım ve sonrasında izleme
Heart transplantation: preoperative evaluation, perioperative management, postoperative follow-up
Tahir Yağdı, Sanem Nalbantgil, Mustafa Özbaran
PMID: 25655860  doi: 10.5543/tkda.2015.27628   2015; 43 - 1 | Sayfalar 95 - 108

EDITÖRYAL YORUM
19.
2015 ESC Pulmoner Hipertansiyon Kılavuzu’nda yeni anlayışlar
The new insights of 2015 ESC Pulmonary Hypertension Guidelines
Mehmet Serdar Küçükoğlu, Ümit Yaşar Sinan
PMID: 26875123  doi: 10.5543/tkda.2015.57422   2016; 44 - 1 | Sayfalar 4 - 8

NASIL YAPALIM?
20.
(Ekokardiyografi) Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi
(Echocardiography) The evaluation of mitral regurgitation
Doğan Erdoğan
PMID: 21918326  doi: 10.5543/tkda.2011.01762   2011; 39 - 6 | Sayfalar 518 - 522
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale