Archives of the Turkish Society of Cardiology
Author's reply [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(8): 744-745 | DOI: 10.5543/tkda.2018.23177

Author's reply

Elif Hande Özcan Çetin1, Mehmet Serkan Çetin2, Ahmet Temizhan1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2TOBB-ETU Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara


How to cite this article
Elif Hande Özcan Çetin, Mehmet Serkan Çetin, Ahmet Temizhan. Author's reply. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(8): 744-745

Corresponding Author: Elif Hande Özcan Çetin, Türkiye
© Copyright 2020 Archives of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale