ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
[Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(5): 352-354

Uzman Yanıtları- Koroner kalsiyum skorunun tayini geleneksel risk faktörlerine katkıda bulunuyor mu? Kimlerde yapılmalı?

Muzaffer Değertekin1, Aylin Yıldırır2
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü,İstanbul
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı,Ankara


How to cite this article
Muzaffer Değertekin, Aylin Yıldırır. Uzman Yanıtları- Koroner kalsiyum skorunun tayini geleneksel risk faktörlerine katkıda bulunuyor mu? Kimlerde yapılmalı?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(5): 352-354

Corresponding Author: Muzaffer Değertekin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 Archives of the Turkish Society of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.