Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Editör

Dilek Ural
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
0212 338 12 05
E-mail: dilek_g_ural@yahoo.com.tr

Editör Yardımcıları

Uğur Canpolat
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
0312 305 17 80
E-mail: dru_canpolat@yahoo.com

Sabahattin Gündüz
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğt. ve Arş. Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
E-mail: sabahattingunduz@yahoo.com

Bilgehan Karadağ
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
E-mail: karadag@istanbul.edu.tr

Meral Kayıkçıoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir.
444 1 343
E-mail: meralk@tkd.org.tr

Kadriye Orta Kılıçkesmez
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul.
0212 459 20 00
E-mail: kadriye11@yahoo.com

H. Murat Özdemir
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
0312 202 20 00
E-mail: hmurozdemir@gmail.com

İstatistik Danışmanı

Salih Ergöçen

Aysen Kandemir

Karikatür ve Çizimler

Serdar Payzın

Özge Özden Tok

Türk Kardiyoloji Derneği Adına Sahibi

Mustafa Kemal Erol

Yazı İşleri Müdürü

Dilek Ural

Bilimsel Danışma Kurulu

Adnan Abacı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Deniz Ağırbaşlı
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Nihal Akar Bayram
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Ramazan Akdemir
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya

Dursun Alehan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara

Tijen Alkan Bozkaya
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Hakan Altay
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Dursun Aras
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Alev Arat Özkan
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Nurcan Arat
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Avrupa Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Şakir Arslan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya

Özgür Aslan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Enver Atalar
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

İlyas Atar
Özel Ankara Güven Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Sinan Aydoğdu
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Saide Aytekin
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Vedat Aytekin
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Cem Barçın
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Osman Başpınar
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Gaziantep

Engin Bozkurt
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Zehra Buğra
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

İlknur Can
Necmettin Erbakan Ün. Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya

Ceyhun Ceyhan
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Aydın

Yüksel Çavuşoğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Atiye Çengel
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Mesut Demir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana

Recep Demirbağ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Sabri Demircan
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Erdem Diker
TOBB ETÜ Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

İrem Dinçer
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Ayşe Güler Eroğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Mustafa Kemal Erol
Özel Şişli Kolan Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Ömer Göktekin
Memorial Bahçelievler Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Zehra Gölbaşı
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Bülent Görenek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Sümeyye Güllülü
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Nazmi Gültekin
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Ümit Güray
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Cemil Gürgün
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Hanefi Yekta Gürlertop
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne

Can Hasdemir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Atilla İyisoy
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Mehmet Kanadaşı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana

Şule Karakelleoğlu
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Ergün Barış Kaya
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Teoman Kılıç
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Fethi Kılıçarslan
Medipol Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Mustafa Kılıçkap
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Serdar Kula
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara

Merih Kutlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon

Haldun Müderrisoğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Abdurrahman Oğuzhan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

Kaan Okyay
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Necla Özer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Mehmet Özkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Seçkin Pehlivanoğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Bahar Pirat
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Leyla Elif Sade
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Hatice Selçuk
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Murat Sezer
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Mahmut Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Asife Şahinarslan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Gülten Taçoy
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Yelda Tayyareci
Liv Hospital Ulus, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Ahmet Temizhan
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Kürşat Tokel
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Pediyatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Lale Tokgözoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Serkan Topaloğlu
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Ercan Tutar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Omaç Tüfekçioğlu
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Ertan Ural
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Mehmet Uzun
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Oğuz Yavuzgil
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Dilek Yeşilbursa
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Ertan Yetkin
Mersin Özel Yenişehir Hastanesi

Aylin Yıldırır
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Mustafa Yıldız
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Mehmet Birhan Yılmaz
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas

Selen Yurdakul
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu
Begenc Annayev, Ashgabat, TM
Mohamad Samir Arnaout, Beirut, LB
Talantbek Batyraliyev, KG
George A. Beller, Charlottesville, USA
Walid Bsata, Aleppo, SY
Elie Chammas, Beirut, LB
Irfan Daullxhiu, Prishtina, XK
Mirza Dilic, Sarajevo, BA
Roberto Ferrari, Ferrara, IT
Hasan Garan, New York, USA
Firdowsi Ibrahimli, Baku, AZ
Huseyin Ince, Rostock, DE
Sasko Kedev, Skopje, MK
Basil S. Lewis, Haifa, IL
Robert W. Mahley, S. Francisco, USA
Mehman Mamedov, Baku, AZ
Franz H. Messerli, New York, USA
Davor Milicic, Zagreb, HR
Georgios Parcharides, Thessaloniki, GR
Fausto J. Pinto, Lisbon, PT
Bogdan Popescu, Bucharest, RO
Zeljko Reiner, Zagreb, HR
Patrick W.J. Serruys, Rotterdam, NL
Mohamed A. Sobhy, Cairo, EG
Zeynep Özlem Soran, Pittsburgh, USA
Murat Tuzcu, Cleveland, USA
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale