Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Abdominal aort anevrizması tamiri sonrası geç dönemde renal arter tıkanması ve stent ile böbrek fonksiyonlarının kurtarılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 462-465 | DOI: 10.5543/tkda.2016.99590

Abdominal aort anevrizması tamiri sonrası geç dönemde renal arter tıkanması ve stent ile böbrek fonksiyonlarının kurtarılması

Mustafa Serkan Karakaş1, Necmettin Korucuk1, Cemal Kemaloğlu2, Refik Emre Altekin1, İbrahim Demir1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya

Endovasküler abdominal aort anevrizma tamiri (EVAR), abdominal aort anevrizması bulunan seçilmiş hastaların tedavisinde önemli bir tedavi seçeneğidir. Renal arter tıkanması EVAR sonrası gelişebilen ciddi bir komplikasyondur ve hemodiyaliz gerektiren kalıcı böbrek hasarına kadar ilerleyebilir. Bu yazıda, EVAR sonrası beklenmeyen renal arter tıkanması gelişen ve işlem sonrası geç dönemde renal artere stent yerleştirilerek tedavi edilen bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Endovasküler abdominal aort anevrizma tamiri, renal arter oklüzyonu, renal arter stentlemesi.

Renal artery occlusion in the late postoperative period managed with renal artery stenting after endovascular abdominal aortic aneurysm repair and renal function salvage

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Serkan Karakaş, Necmettin Korucuk, Cemal Kemaloğlu, Refik Emre Altekin, İbrahim Demir. Renal artery occlusion in the late postoperative period managed with renal artery stenting after endovascular abdominal aortic aneurysm repair and renal function salvage. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 462-465

Sorumlu Yazar: Mustafa Serkan Karakaş, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale