Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ölümün kıyısından dönme anı: Senkop geçiren hastada Holter ECG kaydı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 387-387 | DOI: 10.5543/tkda.2016.90672

Ölümün kıyısından dönme anı: Senkop geçiren hastada Holter ECG kaydı

Yalçın Velibey, Ahmet İlker Tekkeşin, Göksel Çinier, Özge Güzelburç, Ahmet Taha Alper
Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Yaşlı hasta, senkop, Holter EKG kaydı.

The moment of return from the edge of death: Holter ECG recording in a patient with syncope

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yalçın Velibey, Ahmet İlker Tekkeşin, Göksel Çinier, Özge Güzelburç, Ahmet Taha Alper. The moment of return from the edge of death: Holter ECG recording in a patient with syncope. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 387-387

Sorumlu Yazar: Yalçın Velibey, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale