Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
2011 Yıllığı: Kararlı koroner arter hastalığı. Ulusal derneklere bağlı dergiler klinik kardiyolojiyi yeni gelişmelere yönelten seçilmiş araştırmaları sunuyor [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 599-610

2011 Yıllığı: Kararlı koroner arter hastalığı. Ulusal derneklere bağlı dergiler klinik kardiyolojiyi yeni gelişmelere yönelten seçilmiş araştırmaları sunuyor

Robert A. Henderson1, Adam D. Timmis2
1
2


Almanac 2011: stable coronary artery disease. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Robert A. Henderson, Adam D. Timmis. Almanac 2011: stable coronary artery disease. The national society journals present selected research that has driven recent advances in clinical cardiology. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 599-610

Sorumlu Yazar: Robert A. Henderson, United Kingdom
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale