Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İnfektif endokarditin tedavisinde daptomisin: Ne zaman kullanalım? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 303-307 | DOI: 10.5543/tkda.2017.79168

İnfektif endokarditin tedavisinde daptomisin: Ne zaman kullanalım?

Serap Şimşek Yavuz
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: infektif endokardit, daptomisin, mrsa

Daptomycin for the treatment of infective endocarditis: When do we use it?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serap Şimşek Yavuz. Daptomycin for the treatment of infective endocarditis: When do we use it?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 303-307

Sorumlu Yazar: Serap Şimşek Yavuz, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale