Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Çift orifisli mitral kapak [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 625-625 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01604

Çift orifisli mitral kapak

Harun Evrengül, Emin Evren Özcan
Şifa Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir,

Anahtar Kelimeler: Mitral kapak, Çift delik mitral kapak, Doğuştan kalp hastalığı, ekokardiyografi

Double-orifice mitral valve

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Harun Evrengül, Emin Evren Özcan. Double-orifice mitral valve. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 625-625

Sorumlu Yazar: Harun Evrengül, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale