Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu (ESC 2014) [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 7-11 | DOI: 10.5543/tkda.2015.73780

Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu (ESC 2014)

Leyla Elif Sade
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: xxxx

Acute Pulmonary Embolism Diagnosis and Treatment Guidelines (ESC 2014)

Leyla Elif Sade. Acute Pulmonary Embolism Diagnosis and Treatment Guidelines (ESC 2014). Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 7-11

Sorumlu Yazar: Leyla Elif Sade, Türkiye
© copyright 2017 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale