Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağ atriyal apandis yerleşimli aksesuvar yolun başarılı perkütan epikardiyal ablasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 579-583 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01551

Sağ atriyal apandis yerleşimli aksesuvar yolun başarılı perkütan epikardiyal ablasyonu

Sedat Köse1, İbrahim Başarıcı2, Kutsi Hasan Kabul1, Cem Barçın1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya

Wolff-Parkinson-White sendromu olan hastalarda aksesuvar yolun ablasyonundaki zorluklar işlem başarısızlığı ve nükslerle sonuçlanır. Epikardiyal yerleşimli aksesuvar yollar, konvansiyonel ablasyon denemeleri başarısız kaldığında farklı tedavi stratejileri gerektiren önemli bir sorundur. Özellikle, sağ atriyal apandis ile sağ ventrikülü bağlayan epikardiyal yerleşimli aksesuvar yol varlığı ablasyonu zorlaştıran sıradışı durumlardan biridir. Bu yazıda, daha önceden başarısız endokardiyal ablasyon öyküsü olan Wolff-Parkinson-White sendromlu, 28 yaşında bir erkek hastada, sağ atriyal apandis yerleşimli epikardiyal aksesuvar yolun perkütan epikardiyal ablasyonu sunuldu. Perkütan epikardiyal ablasyon yöntemi, epikardiyal aksesuar yol ablasyonunun zor olduğu olgularda cerrahi ablasyon işlem gerekliliğini ortadan kaldırabilecek önemli bir tedavi seçeneği olabilir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal apandis, kateter ablasyonu/yöntem, kalp iletim sistemi; taşikardi, supraventriküler; tedavi başarısızlığı; Wolff-Parkinson-White sendromu

Successful percutaneous epicardial ablation of an accessory pathway located at the right atrial appendage

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sedat Köse, İbrahim Başarıcı, Kutsi Hasan Kabul, Cem Barçın. Successful percutaneous epicardial ablation of an accessory pathway located at the right atrial appendage. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 579-583

Sorumlu Yazar: İbrahim Başarıcı, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale