Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyak Pacing ve Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 50-89

Kardiyak Pacing ve Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Kılavuzu


Kardiyak Pacing ve Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Kılavuzu

. Kardiyak Pacing ve Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Kılavuzu. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 50-89
© copyright 2017 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale