Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Israrcı ST-Segment Yükselmesi Bulunan Hastalarda Akut Miyokard Enfarktüs Tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 1-36

Israrcı ST-Segment Yükselmesi Bulunan Hastalarda Akut Miyokard Enfarktüs Tedavisi


Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of)

. Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of). Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(1): 1-36
© copyright 2017 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale