Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hastane dışında kalp durması olan hastalarda nörolojik iyi durumla hayatta kalımı belirleyen etmenler: Üçüncü basamak hastane tecrübesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 489-489 | DOI: 10.5543/tkda.2017.64609

Hastane dışında kalp durması olan hastalarda nörolojik iyi durumla hayatta kalımı belirleyen etmenler: Üçüncü basamak hastane tecrübesi

Ali Çoner, Davran Çiçek
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Alanya

Anahtar Kelimeler: hastane dışı kalp durması, nörolojik sonlanım, ilk kalp ritmi

Predictors of neurologically favorable survival among patients with out-of-hospital cardiac arrest: A tertiary referral hospital experience

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali Çoner, Davran Çiçek. Predictors of neurologically favorable survival among patients with out-of-hospital cardiac arrest: A tertiary referral hospital experience. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 489-489

Sorumlu Yazar: Ali Çoner, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale