Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Elektrod kırığının beklenmedik bir nedeni: Sağ ventrikül elektrodu içinde bırakılan stile [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 486-486 | DOI: 10.5543/tkda.2016.63252

Elektrod kırığının beklenmedik bir nedeni: Sağ ventrikül elektrodu içinde bırakılan stile

Ahmet Hakan Ateş, Uğur Arslan, Huriye Yücel, Ilksen Atasoy Günaydın, Mustafa Yenerçağ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: elektrod kırığı, stile, pacemaker

Unexpected cause of lead fracture: A stylet left inside the right ventricular pacemaker lead

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Hakan Ateş, Uğur Arslan, Huriye Yücel, Ilksen Atasoy Günaydın, Mustafa Yenerçağ. Unexpected cause of lead fracture: A stylet left inside the right ventricular pacemaker lead. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 486-486

Sorumlu Yazar: Uğur Arslan, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale