Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Femoral arter ponksiyon alanında anjiyosarkom;tanısal çıkmaz [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-62129 | DOI: 10.5543/tkda.2019.62129

Femoral arter ponksiyon alanında anjiyosarkom;tanısal çıkmaz

Abdullah Özer, Tolga Tatar, Basak Kocak, GURSEL LEVENT OKTAR
gazi üniversitesi tıp fakültesi kalp ve damar cerrahisi ana bilim dalı

Femoral arter anjiografi işlemleri sırasında en sık kullanılan vaskuler giriş yolu özelliğini taşımaktadır. İşlem sonrası hematom, kanama, diseksiyon, arteriovenöz fistül ve pseudoanevrizma gibi çeşitlli komplikasyonlar tanımlanmıştır. Giriş bölgesinde anjiosarkom oluşumu ise oldukça nadir olup, organize hematom ile benzerliğinden dolayı doğru ve zamanında teşhisi zordur. 75 yaşında bir hastada koroner anjiografi sonrası anjiosarkom gelişmiş ve de lokal yayılıma bağlı olarak girişim bölgesinde vasküler komplikasyonlara yol açmıştır. Kitlenin tamamen çıkarılmasına ve kan akımının tekar sağlanmasına ragmen hasta 17 ay sonra çoklu metastaz ve de komplikasyonları sonucunda kaybedilmiştir. Girişim bölgesinde kalıcı bir kitlenin varlığı nadir görülen bu tümörün varlığından şüphe ettirmelidir.

Anahtar Kelimeler: anjiyosarkom, femoral arter, ponksiyon alanı

Angiosarcoma at femoral artery puncture site; a diagnostic dilemma

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Abdullah Özer, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale