Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut inferiyor ST yükselmeli miyokart infarktüsünde sağ koroner arterden aspire edilen uzun tek parça halindeki trombüs [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 385-385 | DOI: 10.5543/tkda.2016.58980

Akut inferiyor ST yükselmeli miyokart infarktüsünde sağ koroner arterden aspire edilen uzun tek parça halindeki trombüs

Mustafa Topuz, Abdurrahman Yücel Çölkesen, Örsan Deniz Urgun
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana

Anahtar Kelimeler: Akut STEMI, thrombus aspirasyonu, perkütan koroner girişim.

Long and single-piece thrombus aspirated from right coronary artery in inferior ST-elevation myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Topuz, Abdurrahman Yücel Çölkesen, Örsan Deniz Urgun. Long and single-piece thrombus aspirated from right coronary artery in inferior ST-elevation myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 385-385

Sorumlu Yazar: Mustafa Topuz, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale