Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Atriyal Fibrilasyon Hastalarının Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(3): 76-127

Atriyal Fibrilasyon Hastalarının Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 kılavuzu


Atriyal Fibrilasyon Hastalarının Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 kılavuzu

. Atriyal Fibrilasyon Hastalarının Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 kılavuzu. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(3): 76-127
© copyright 2017 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale