Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Subaortik darlık semptomlarına yol açan, interventriküler septum yerleşimli kardiyak kist hidatik [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(3): 184-186

Subaortik darlık semptomlarına yol açan, interventriküler septum yerleşimli kardiyak kist hidatik

Aziz Karadede, Ömer Alyan, Zülküf Karahan
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

Kırk dört yaşında erkek hasta egzersiz sırasında nefes darlığı yakınmasıyla başvurdu. Transtorasik ikiboyutlu ekokardiyografide interventriküler septumun bazal bölgesinde 4.5x8 cm boyutunda kist hidatikle uyumlu kitle izlendi. Renkli Doppler ekokardiyografide bu bölgede türbülans akım ve hafif aort ve hafif mitral yetersizliği görüldü. İndirekt hemaglutinasyon inhibisyon testi pozitifti. Hasta cerrahi tedavi önerisini kabul etmedi. Bir ay sonra, hastanın başka bir merkezde kist hidatikle ilgili ameliyat sırasında öldüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler: Ekinokok/komplikasyon, ekokardiyografi, kalp hastalığı/parasitoloji; kalp septumu; kalp ventrikülü

Cardiac hydatid cyst in the interventricular septum leading to symptoms of subaortic stenosis

Aziz Karadede, Ömer Alyan, Zülküf Karahan. Cardiac hydatid cyst in the interventricular septum leading to symptoms of subaortic stenosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(3): 184-186

Sorumlu Yazar: Ömer Alyan, Türkiye
© copyright 2017 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale