Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Olağan dışı mikroorganizmaya ile immunsuprese hastada gelişen olası pankardit vakası [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-51931 | DOI: 10.5543/tkda.2018.51931

Olağan dışı mikroorganizmaya ile immunsuprese hastada gelişen olası pankardit vakası

Flora Özkalaycı1, Mehtap Aydın2, Hakan Altay1, Umut Kocabaş1, Seçkin Pehlivanoğlu1
1Başkent Üniverstesi İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
2Başkent Üniverstesi İstanbul Hastanesi Enfeksiyon Ana Bilim Dalı

77 yaşında, miyelodisplastik sendrom, koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve kronik atriyal fibrilasyon öyküsü olan hasta nefes darlığı, yorgunluk sırt ve göğüs ağrısı ile hematoloji polikliniğine başvurdu. Hasta buradan kardiyoloji kliniğine yönlendirildi. Yapılan ekokardiyografik incelemede sağ ventrikül komşuluğunda ileri perikardiyal mayi saptandı ve tanısal amaçlı perikardyal mayi drene edildi. Alınan sıvıda Erysipelothrix Rhusiopathiae izole edildi. Hasta takiplerinde solunum yetersizliği ve böbrek yetersizliği ile komplike oldu. Sonrasında enfeksiyon hastalıkları ve kardiyolojinin ortak tedavi stratejisi ile hasta tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Erysipelothrix Rhusiopathiae, perikardit, miyokardit, endokardir, pankardit

A complicated case of possible pan-carditis due to unusual etiology in an immunocompromised patient

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Flora Özkalaycı, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale