Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut koroner sendrom olarak karşılaşılan eozinofilik miyokarditli olgu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 358-361 | DOI: 10.5543/tkda.2016.49392

Akut koroner sendrom olarak karşılaşılan eozinofilik miyokarditli olgu

Evrim Şimşek, Filiz Özerkan Çakan, Mustafa Akın
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Izmir

Eozinofilik miyokardit parazit enfeksiyonu, aşırı duyarlılık reaksiyonu, vaskülit ve hipereozinofilik sendrom gibi heterojen etkenlerin neden olabileceği nadir bir hastalıktır. Etiyolojik faktörden bağımsız olarak akut koroner sendrom, kalp yetersizliği ve aritmi gibi farklı kardiyak durumlar olarak karşımıza çıkabilmektedir. Geri dönüşümsüz olarak gelişen endomiyokardiyal fibroz hastalığın geç dönemlerinde restriktif kardiyomiyopatiye yol açmaktadır. Hastalığın ilerlemesini önlemek için erken tanı ve tedavi önemlidir. Bu yazıda, akut koroner sendrom olarak karşımıza çıkan ve streroid ile tedavi edilen eozinofilik miyokarditli bir olguyu sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, eozinofilik miyokardit, kalp yetmezliği.

Eosinophilic myocarditis presenting as acute coronary syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Evrim Şimşek, Filiz Özerkan Çakan, Mustafa Akın. Eosinophilic myocarditis presenting as acute coronary syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 358-361

Sorumlu Yazar: Evrim Şimşek, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale