Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
3-Boyutlu Ekokardiyografi Bölüm 1: Temel prensipler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-48596 | DOI: 10.5543/tkda.2019.48596

3-Boyutlu Ekokardiyografi Bölüm 1: Temel prensipler

Kumral Cagli1, Zehra Gölbaşı2
1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, Çorum

Anahtar Kelimeler: 3 boyutlu ekokardiyografi, veri eldesi, görüntü optimizasyonu

3-Dimensional echocardiography Part I: Basic principles

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Kumral Cagli, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale